Notatnik

Nieznany Ojciec Europy

Czy wystawa o kard. Kominku w stolicy UE przemówi do mieszkańców i turystów miasta? | 7/9/2017
Każda promocja Wrocławia w Europie bardzo mnie cieszy. Przede wszystkim dlatego, że wierzę w jej duży potencjał inspirowania innych. Nasza opowieść i nasze doświadczenie jest bardzo ciekawe dla zachodnich europejczyków, co wielokrotnie potwierdzają moje rozmowy z nimi. Nierzadko są ... Czytaj więcej

Nic o nas bez nas

Co oznacza orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ws. umowy handlowej między UE i Singapurem? | 5/20/2017
Europejski Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w orzeczeniu z 16 maja stwierdził, że umowa o wolnym handlu między Unią a Republiką Singapuru (negocjacje trwały od 2005 r. do 2013 r.) dotyczy nie tylko tego co leży w wyłącznych kompetencji UE, ale także spraw, które w myśl Traktatów leżą ... Czytaj więcej

Deklaracja Rzymska 2017 - krótkie omówienie

Co jest w deklaracji podpisanej na 60-lecie istnienia UE? | 4/6/2017
Mówiąc o Brexicie najwięcej mówi się o Wielkiej Brytanii i jej sytuacji wewnętrznej. Ale równolegle do procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej toczy się drugi, równie ważny proces, o którym łatwo zapomnieć. To nowy kształt współpracy 27 państw członkowskich UE po wyjściu ... Czytaj więcej

Czego oczekujesz od Unii Europejskiej?

Proste pytania czasem pomagają porządkować własne poglądy | 4/4/2017
W dobie mediów społecznościowych posiadanie poglądów staje się modne, i dobrze. Łatwo jednak bez przyczyny zatracić się w wyznawanych opiniach jeśli nie jesteśmy świadomi jakie jest źródło wypowiadanych osądów, a o to bardzo trudno. Nie mam tu na myśli źródła w sensie miejsca, w którym dany ... Czytaj więcej

Świat naczyń połączonych

Czy polityka UE ma wpływ na sprawy lokalne? | 1/7/2017
Powszechnie sądzi się, że życie Unii Europejskiej interesuje nas zdecydowanie mniej niż sprawy naszego samorządu i sprawy naszego państwa. Wiele w tym prawdy i trudno się dziwić. Decyzje rządu i parlamentu mają szybsze przełożenie na nasze życie. Dajmy na to decyzja w sprawie podatków lub decyzja ... Czytaj więcej

Czy państwo może opuścić Unię Europejską?

6/23/2016
Prawo państwa do opuszczenia UE wyjaśnił precyzyjnie dopiero traktat z Lizbony. Wcześniej były różne interpretacje. Niektórzy prawnicy powołując się na wenecką konwencję o prawie traktatowym dowodzili prawa jednostronnego wycofania strony z międzynarodowych traktatów, inni byli zdania że nie ... Czytaj więcej